Panaszkezelési nyilatkozat

Panaszkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a T és TN Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak:

T és TN Kft Kft. székhelye: 7361 Kaposszekcső, Napsugár u. 9.

A panaszügyintézés helye: Szuperinfó Reklámiroda, 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 34/a

A panaszkezelés módja: a panasz jellegétől és formájától függően szóban vagy írásban.

Fogyasztói jogvita esetén a Tisztelt Fogyasztónak joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületekhez fordulni.

A Békéltető Testület elérhetősége:

Tolna Megyei Békéltető Testület


Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.


Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456


Név: Mátyás Tibor


E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.